Товариство організаційУчасників АТО ОдещиниГО "СПІЛКА УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ АТО "ЧЕСТЬ І СЛАВА"

Увійдіть за допомогою:

Меморандум

МЕМОРАНДУМ

ПРО ВЗАЄМОДІЮ ТА КООРДИНАЦІЮ

 

Громадські організації учасників АТО, інвалідів АТО та родин загиблих в АТО
(учасників російсько-української війни) Одещини (далі – Сторони):

усвідомлюючи необхідність спільних дій щодо виконання чинного законодавства України в розрізі забезпечення ветеранів бойових дій та членів сімей загиблих соціальними гарантіями; розробки нових дієвих механізмів забезпечення учасників бойових дій та сімей загиблих в АТО землею та житлом;

розуміючи важливість проблеми підвищення рівня медичного забезпечення сімей учасників ATO та членів сімей загиблих в АТО – медична допомога , психологічна реабілітація, санаторно – курортне лікування;

з метою налагодження співпраці між громадськими організаціями учасників російсько-української війни (антитерористичної операції на Сході України) та на основі прямих зв’язків між cторонами, на підтвердження свого інтересу до взаємодії та координації зусиль;

керуючись принципом доцільності об’єднання зусиль для досягнення відповідних результатів Сторони уклали даний Меморандум про взаємодію та координацію (далі – Меморандум), про наступне:

Стаття 1

Метою цього Меморандуму є взаємодія між Сторонами цього Меморандуму задля:

пошуку шляхів комплексного вирішення проблем учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих;

сприяння дотриманню прав учасників та членів сімей загиблих в антитерористичноі oпepaцiї на землю;

участь громадських ветеранських організацій в розробці та реалізації державних та міських програм по забезпеченню учасників антитерористичної oпepaцiї та членів сімей
загиблих на Сході України доступним житлом поліпшенню житлових умов,виплат грошових компенсацій;

сприяння дотриманню прав учасників антитерористичної oпepaцiї та членів сімей загиблих на соціальний захист: виплати сім’ям загиблих одноразової матеріальної допомоги на поховання з обласного бюджету, надання щомісячної допомоги сім’ям загиблих та оголошених зниклими без вісти військових, надання щомісячної матеріальної допомоги дітям – батьки , яких знаходяться в зоні АТО тощо;

створення умов для повноцінної реінтеграції учасників антитерористичної операціі у суспільство;

проведення спільних інформаційних заходів у сфері соціально- правового забезпечення учасників ATO та членів їx сімей; та членів сімей загиблих в АТО

Стаття 2

Цей Меморандум є документом, на підставі якого Сторони мають здійснювати координацію своїх дій для досягнення мети, вставленої цим Меморандумом.

Стаття 3

Цей Меморандум є угодою про наміри і не тягне для жодної із Сторін жодних зобов’язань.
Кожна Сторона цього Меморандуму призначає відповідальну особу за здійснення співробітництва між Сторонами.

Стаття 4

Цей Меморандум набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і діє до прийняття рішення про його скасування.

Стаття 5

У цей меморандум за потребою протоколом можуть бути внесені зміни та доповнення. Усі суперечки між Сторонами, що стосуються виконання та тлумачення цього Меморандуму, регулюються шляхом проведення прямих переговорів між Сторонами.

Корисна інформація
Сайти організацій
книга пам’яті
memorial